fbpx

Kuvat

Ilmoitukseen liitettävien kuvien on liityttävä ilmoituksen sisältöön. Kuvat eivät saa olla yritysten logoja tai tunnuksia. Ilmoittajalla tulee olla oikeudet kuviinsa eli ne eivät saa olla kopioituja muilta ilmoittajilta, muualta netistä eikä niissä saa olla vesileimoja. Ilmoittaja on vastuussa siitä, että hänellä on tarvittavat oikeudet ilmoitusaineistoonsa.

Tuotteen tai palvelun riittävä ja oikeellinen kuvaus ja otsikointi

Ilmoitukselle annettavan otsikon tulee kuvata ilmoitettavaa tuotetta tai palvelua. Otsikossa ei saa olla yritysten nimiä tai muita viittauksia. Ilmoituksen otsikossa ei saa lukea ”myydään”. Ilmoitustekstin on kuvattava ilmoitettava tuote tai palvelu ja se ei saa sisältää pelkkää linkkiä toiselle sivustolle. Ilmoitukseen liitettävien linkkien on liityttävä ilmoitettavaan tuotteeseen tai palveluun. Ilmoituksissa ei saa viitata toiseen ilmoitussivustoon eikä salasanan takana olevaan sivustoon.

Isojen kirjaimien käyttö on salittua ainoastaan tuotemerkin ja –mallin kirjoittamisessa.
Ilmoitus tulee laittaa ilmoitettavaa tuotetta kuvaavalle osastolle. Koirien myynti ei ole toistaiseksi mahdollista dogium.com-palvelussa.

Dogium.comia hallinnoiva Japa pets Oy pidättää oikeuden muuttaa ilmoitusten otsikointia ja kuvausta ilman ennakkoilmoitusta.

Useampi ilmoitus samasta aiheesta

Samoja tuotteita tai palveluita ei saa ilmoittaa useassa eri ilmoituksessa. Poista vanha ilmoitus ennen kuin lisäät uuden.

Kuvien sekä tekstien oikeudet

Julkaistaviin kuviin lisätään vesileima. Julkaistun ilmoituksen kaikki oikeudet siirtyvät Japa pets Oy:lle. Mikäli huomaat luvatta käyttöön otettuja kuvia tai tekstejä, ilmoitathan meille siitä osoitteeseen [email protected]

Hakusanalistat

Erillisten hakusanalistojen käyttö ilmoituksessa on kielletty. Hakusanoja saa käyttää vain, mikäli hakusanat liittyvät itse ilmoituksen kuvaamaan tuotteeseen ja kuvaavat kohdetta tarkasti. Nimimerkkipohjaisten hakusanojen käyttö ilmoituksissa on kielletty.

Ei pelkkää markkinointia

Dogium.com-palvelussa saa ilmoittaa koiriin liittyvien tuotteen myynnistä, ostosta tai vaihtamisesta. Ilmoitusteksti saa kuvata vain ilmoituksessa tarjottavaa tuotetta tai palvelua. Ilmoitus ei saa olla tuotteen markkinointia.

Yritys- ja yksityisilmoittaja

Dogium.com:n Tori-ilmoitukset on tarkoitettu vain yksityishenkilöille. Yritysilmoitukset tulevat palveluhakemistoon tai tulossa olevaan verkkokauppaan. Japa pets Oy pidättää itsellään oikeuden päättää, milloin ilmoitus on yritysilmoitus. Yritysyhteystiedot eli linkit kotisivuille, sähköpostiosoitteet, katuosoitteet jne. eivät ole hyväksyttyjä ilmoituksissa teksti- tai kuvamuodossa.

Epärealistiset ilmoitukset

Japa pets Oy pidättää oikeuden arvioida, mitkä ilmoitukset ovat sisällöltään, esimerkiksi hinnaltaan, epärealistisia. Epärealistiset ilmoitukset poistetaan.

Ei palautusoikeutta

Dogium.com Tori-palvelu yhdistää ostajan ja myyjän suoraan ja dogium.com ei toimi myyjänä, vaan ainoastaan ilmoituksen julkaisijana. Tästä syystä Dogium:com Torin kautta hankittuihin tuotteisiin ei sovellu kuluttajasuojalain mukainen palautusoikeus.

Sivuston tekijänoikeudet ja linkittäminen

Dogium.com on tekijänoikeuslain (404/1961) suojaama tietokanta. Tämä tekijänoikeussuoja tarkoittaa, että ilman Japa pets Oy:n antamaa kirjallista suostumusta ei Dogium.com:n sisältöä tai sen osaa saa kopioida, linkittää pois lukien alla mainittu etusivun linkitys, indeksoida tai millään muulla tavoin hyödyntää.

Japa pets Oy tulee vaatimaan korvausta kaikesta luvattomasta käytöstä maksimimääräisenä. Tekijänoikeuslain tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvasta rikkomisesta voidaan tekijää rangaista sakoilla tai enintään kahden vuoden vankeudella sekä vahingonkorvauksilla.

Dogium.com:in etusivun linkittäminen on sallittua ja jopa hyvin suotavaa ilman erillistä lupaa. Tällöin linkin tulee esiintyä siten, että dogium.com – sivusto avautuu kokonaisessa omassa ikkunassa tai välilehdessä, ei kehysten sisällä tai ponnahdusikkunassa.

Henkilötiedot

Japa pets Oy kerää henkilötietoja ensisijaisesti Dogium.com-palvelun ylläpitoon sekä asiakassuhteiden hoitoon ja kehittämiseen.

Dogium.com:n palvelun ilmoittaja suostuu siihen, että Japa pets Oy:llä on oikeus luovuttaa rekisterissä olevia tietoja yhteistyökumppaneilleen sekä tietyille viranomaisille.

Käytämme henkilötietoja yhteydenpitoon Dogium.com – palveluiden käyttäjien kanssa sekä heidän keskinäiseen yhteydenpitoonsa. Yhteydenpitoa tarvitaan myös palvelun kehittämiseen, hallinnointiin ja toteuttamiseen.

Japa pets Oy:llä sekä Japa pets Oy:n yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää henkilötietojasi suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksissa. Kun saat Japa pets Oy:ltä suoramarkkinointia, sinulla on aina mahdollisuus kieltäytyä siitä. Mikäli peruutat antamasi suoramarkkinointisuostumuksen, emme kuitenkaan poista kaikkia tietojasi rekistereistämme, ellet erikseen pyydä meitä tekemään näin.

Näiden sääntöjen muutosoikeus

Japa pets Oy pidättää oikeuden muuttaa Dogium.com-palvelun ehtoja. Ilmoittajalle ilmoitetaan muutoksista hänen viimeistään kolmekymmentä päivää ennen muutosten voimaantuloa. Mikäli ilmoittaja ei hyväksy muutoksia, hänellä on oikeus luopua Dogium.com-asiakkuudestaan. Ilmoittajan katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli hän käyttää Dogium.com-palveluita muutosten voimaantulon jälkeen. Selkeästi ilmoittajien eduksi olevat muutokset voivat astua kuitenkin voimaan edellä mainitusta huolimatta välittömästi ilman erillistä suostumusta

Laillisuus, hyvän tavan mukaisuus ja käyttöehtojen pakottavuus

Ilmoittaja on vastuussa tarjoamiensa tuotteiden ja palveluiden laillisuudesta. Laillisuus on tarvittaessa kyettävä todistamaan.

Palveluun ei hyväksytä ilmoituksia, joiden sisältö tekstin tai kuvien osalta loukkaa ihmisryhmiä tai yksittäisiä henkilöitä tai johon liittyy mitä tahansa oikeudellisia epäselvyyksiä. Japa pets Oy:llä ei ole mitään vastuuta ilmoittajaa kohtaan, vaikka myöhemmin ilmenisi, että kyseiset oikeudelliset epäselvyydet ovat olleet perusteettomia.

Muutenkin ilmoitusten tulee olla hyvän tavan mukaisia. Japa pets Oy pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta, milloin tahansa poistaa tai muokata palvelussa olevia ilmoituksia, joiden se katsoo olevan epäsoveliaita taI Dogium.com:n sääntöjen vastaisia tai joissa itse ilmoitukseen, myytäväksi ilmoitettuun kohteeseen tai ilmoittajaan liittyy mitä tahansa oikeudellisia epäselvyyksiä.

Japa pets Oy ei vastaa siitä, että Dogium.com-palvelu toimii virheettömästi tai että se on aina saatavilla. Teknisistä ongelmista aiheutuvien vahinkojen korvausvastuun enimmäismäärä on rajoitettu ilmoituksesta maksettuun hintaan.

Japa pets Oy, sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt sekä sen yhteistyökumppanit eivät vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat aiheutuvat myyjälle, ostajalle tai kolmannelle osapuolelle ilmoitusten sisällöstä, kaupan viivästyksestä tai virheellisyydestä tai muutoin Dogium.com-palvelun sääntöjen, voimassa olevan lain tai kolmannen oikeuksien vastaisesta kolmansien osapuolten toiminnasta/laiminlyönnistä.

Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, pyydämme olemaan käyttämättä Dogium.com:n tarjoamia palveluita.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen

Rekisterinpitäjä

Japa pets Oy
Aatuntie 13
94500 Lautiosaari
[email protected]
Y-tunnus: 2952622-5

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jaana Rönkä
c/o Japa pets Oy
Aatuntie 13
94500 Lautiosaari

Rekisterin nimi

Dogium.com-palvelun asiakasrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröity käyttäjä Dogium.com-palvelussa tai on muuten käyttänyt Dogium.com-palvelun tarjoamia palveluita ostamalla/myymällä tavaraa tai palveluita Dogium.com-palvelun kautta.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröityjen käyttäjien ja muiden Dogium.com-palvelun käyttäjien kanssa tapahtuvaa yhteydenpitoa varten sekä muiden asiallisten yhteyksien hoitamiseen, niiden kehittämiseen ja hallinnointiin, palvelun toteuttamiseen, rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

Japa pets Oy:llä sekä sen samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää rekisterin sisältämiä tietoja rekisteröidylle tai palvelun käyttäjälle osoitetussa mainonnassa, suoramarkkinoinnissa, mukaan lukien sähköisessä suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:

  • etu- ja sukunimet,
  • IP-osoite,
  • puhelinnumero,
  • tietoja, jotka käyttäjä ilmoittaa ilmoituksissaan tai muualla Dogium.com-sivustolla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä tai palvelun käyttäjältä itseltään esimerkiksi tämän rekisteröityessään Dogium.com-palvelun käyttäjäksi tai muutoin käyttäessään sivuston tarjoamia palveluita.

Tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa rekisterissä olevia tietoja kolmansille, mm. yhteistyökumppaneilleen sekä tietyille viranomaisille.

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun käyttöön tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat suojattuja teknisin keinoin ja Dogium.com-palvelu suojataan tietoturvajärjestelmillä.

Myös rekisteripitäjän yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan samoja tietosuojasäännöksiä ja määräyksiä käsitellessään rekisteripitäjältä tullutta henkilötietoa.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä tai palvelun käyttäjällä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity tai palvelun käyttäjä käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä tai palvelun käyttäjällä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä tai palvelun käyttäjällä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.