REKISTERINPITÄJÄ
Dogium Oy (Y2782178-1)
Tekniikantie 2
02150 Espoo

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Juha Suominen
Puhelin +358 50 438 2611
Sähköposti tuki@dogium.com

REKISTERIN NIMI
Dogium Oy:n verkkosivuston dogium.com asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt Dogium Oy:n asiakkaaksi, ostanut Dogium Oy:ltä ja/tai osallistunut Dogium Oy:n järjestämään kilpailuun tai tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Dogium Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden toimintahistorian arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Dogium Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Dogium Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen. Dogium Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille.

Dogium Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Dogium Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse tuki@dogium.com tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Tiedot käsitellyistä tilauksista
• Henkilön koiraan liittyviä tietoja

TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille tahoille. Asiakkaalla on mahdolllisuus kieltää tietojensa luovuttaminen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Dogium Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee Dogium Oy:n salasanasuojatulla palvelimella EU:n alueella.