fbpx

REKISTERINPITÄJÄ
Japa pets Oy (y2952622-5)
Aatuntie 13
94500 Lautiosaari

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Jaana Rönkä
Puhelin +358 46 8103423
Sähköposti info@dogium.com

REKISTERIN NIMI
Japa pets Oy:n verkkosivuston dogium.com asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt Japa pets Oy:n asiakkaaksi, ostanut Japa pets Oy:ltä ja/tai osallistunut Japa pets Oy:n järjestämään kilpailuun tai tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Japa pets Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden toimintahistorian arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Japa pets Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Japa pets Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen. Japa pets Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille.

Japa pets Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Japa pets Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse [email protected] tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Tiedot käsitellyistä tilauksista
• Henkilön koiraan liittyviä tietoja

TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille tahoille. Asiakkaalla on mahdolllisuus kieltää tietojensa luovuttaminen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Japa pets Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee Japa pets Oy:n salasanasuojatulla palvelimella EU:n alueella.