fbpx

Mitä jokaisen koiraharrastajan tulisi tietää dopingista?

Valaise ystäviäsikin koiratietoudella, tästä voit jakaa artikkelin eri kanaviin :) Kiitos!

Suomessa koirien tahallinen doping ei ole yleistä, mutta siihen suhtaudutaan vakavasti. Kennelliitto on valvonut dopingin käyttöä vuodesta 2007 alkaen ja antidopingtoiminnan piiriin kuuluvat kaikki Kennelliiton alaiset viralliset koiranäyttelyt, -kilpailut ja -kokeet Suomessa.

Dopingvalvonnan lähtökohdat perustuvat koirien hyvinvointiin ja eläintensuojelulakiin. Niillä halutaan estää sairaiden ja/tai lääkittyjen koirien osallistuminen kilpailuihin, taata koirille riittävä toipumisaika sairauden tai toimenpiteen jälkeen sekä toisaalta varmistaa, ettei koirien suorituskykyyn yritetä vaikuttaa keinotekoisesti lääkeaineilla.

Mitä doping on?

– Dopingiksi luetaan lähtökohtaisesti kaikki sekä reseptilliset että reseptittömät lääkeaineet. Myös piristäviä tai rauhoittavia ominaisuuksia sisältävät luonnonlääkkeet ja –valmisteet sekä kahvi ja suklaa saattavat näkyä positiivisena tuloksena doping-testeissä, kertoo Kennelliiton antidopingkoordinaattori Päivi Samuelsson.

Koiran lääkitys, oli kyseessä sitten säännöllinen tai yksittäinen lääkekuuri, on määritelty esteeksi virallisiin tapahtumiin osallistumiselle, joten se luetaan yksiselitteisesti myös dopingiksi, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.

– Poikkeuslupaa voi anoa tapauksissa, joissa koiralla on kilpirauhasen vajaatoimintaan tai steriloiduille nartuille virtsankarkailuun määrätty jatkuva lääkitys, tai niin kutsuttu siklosporiinilääkitys esimerkiksi erilaisten iho- ja silmäongelmien hoitoon. Näissä tapauksissa koiraa ei luonnollisestikaan voida käyttää jalostukseen, vaan poikkeusluvan saaneet, ei-steriloidut koirat siirretään automaattisesti EJ- eli Ei jalostukseen –rekisteriin.

Positiivisen näytteen syynä useimmin epätietoisuus kuin tahallisuus

Samuelsson kertoo, että Suomessa positiivisia dopingnäytteitä ja niistä seuranneita sanktioita on ollut viime vuosina hyvin harvakseltaan.

– Meillä ei ole viitteitä siitä, että tarkoituksellinen doping olisi Suomessa kovinkaan yleistä. Suomessa koiraharrastus on maanläheistä ja sitä tehdään pitkälti koirien hyvinvointia ajatellen. Koiraharrastajat ovat yleisesti hyvin vastuullisia ja tietoisia voimassa olevista säädöksistä.

Doping-testauksissa noudatetaan nollatoleranssia ja sillä, onko löydetyllä lääkeaineella ollut mahdollisesti vaikutusta koiran suorituskykyyn, ei ole lopputuloksen kannalta merkitystä. Useimmiten positiivisen näytteen taustalla on tiedon puute ja kokemattomuus: dopingiksi määriteltyä lääkeainetta on annettu vahingossa tai lääkeaineen varoaikaa ei ole noudatettu riittävän pitkään.

– Tuore koiraharrastaja ei välttämättä osaa ajatella, että kipulääkkeen antaminen koiralle luetaan dopingiksi.

Tietämättömyys ei kuitenkaan vapauta omistajaa vastuusta, vaan positiivinen näyte johtaa aina jatkotoimenpiteisiin. Tästä syystä omistajan tulee seurata mahdollisimman tarkasti esimerkiksi sitä, mitä makupaloja koiralle annetaan – omasta tai muiden toimesta. Tietämättömän sukulaisen salaa kahvipöydän alta sujauttama suklaakeksi saattaa muodostua kohtalokkaaksi.

Varoajalla taataan koiralle riittävä toipuminen

Samuelsson suosittelee uusia ja kokeneempiakin koiranomistajia noudattamaan aina lääkekohtaista varoaikaa, jotta yllättäviltä testituloksilta vältyttäisiin. Varoajalla ei tarkoiteta pelkästään lääkeaineen poistumisaikaa elimistöstä, vaan niissä on huomioitu myös aika, jonka koiran toipuminen sairaudesta tai esimerkiksi leikkausta vaatineesta toimenpiteestä vaatii. Ajantasaiset lääkelistat varoaikoineen löytyvät Kennelliiton sivuilta.

– Varoajat vaihtelevat lääkkeittäin. Normaalisti esimerkiksi leikkauksen yhteydessä annetun kipulääkkeen varoaika on 28 vuorokautta, kemialliseen kastraatioon käytettävän implantin pisimmillään jopa 2 vuotta.

– Toisaalta myös lääkeaineisiin liittyviä säädöksiä tarkennetaan säännöllisesti, joten kannattaa olla suoraan yhteydessä Kennelliittoon, mikäli on epätietoinen. Tuoreet koiranomistajat ottavatkin hyvin herkästi yhteyttä, Samuelsson kiittelee.

Positiivisella näytteellä on aina seurauksia

Doping-testejä järjestetään säännöllisesti ympäri vuoden kaikissa virallisissa näyttely-, koe- ja kilpailutapahtumissa aina arvokisoista paikallisiin koetapahtumiin.

Kennelliiton antidopingtyöryhmä määrittelee etukäteen tapahtumat, joissa testauksia tehdään. Testauksesta ilmoitetaan etukäteen näyttelytoimikunnan puheenjohtajalle tai vastaavalle koetoimitsijalle, joita sitoo vaitiolovelvollisuus asian osalta. Doping-valvoja vastaa paikan päällä testausten järjestämisestä. Koiria ei valita etukäteen, vaan testattavat yksilöt määräytyvät satunnaisotoksena esimerkiksi sijoituksen tai kilpailunumeron perusteella, jotta saadaan mahdollisimman puolueeton otanta.

Testaustilanteessa koirakko haetaan testiin tapahtuman yhteydessä ja koiralta otetaan virtsanäyte, joka jaetaan A-ja B-näytteeksi. Doping-valvoja hoitaa asiaan kuuluvat paperityöt ja postittaa näytteet laboratorioon tutkittavaksi. Tulosten valmistuminen kestää noin kuukauden ja omistajalle ilmoitetaan tuloksesta riippumatta siitä, onko se positiivinen tai negatiivinen.

– Normaalivalvonta tapahtuu satunnaisotannan kautta. On toki mahdollista, että tuomari voi suosittaa tiettyä koiraa testattavaksi, mutta näissä tapauksissa pitää olla vahva epäilys dopingista koiran käyttäytymiseen tai eläinlääkärin lausuntoon perustuen. Kanssakilpailijat eivät voi ilmoittaa kisakumppaneitaan mielivaltaisesti testattaviksi. Suora ilmianto tulee tehdä virallisen valituksen kautta, ja näissäkin tapauksissa perusteluiden tulee olla vakuuttavat ja prosessi vie aikaa. Pelkät huhupuheet tai mutu-tuntumat eivät riitä.

Positiivisen doping-testin ilmitullessa rangaistustoimenpiteet määräytyvät tapauskohtaisesti riippuen muun muuassa käytetystä lääkeaineesta. Seuraukset ovat kuitenkin aina vakavat.

– Tapaus kulkee useamman eri instanssin kautta ja päätyy lopulta kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi. Tyypillisesti Kennelliiton hallitus antaa sanktion koiralle ja kurinpitolautakunta omistajalle, joka ei voi sen voimassa olessa osallistua kisoihin ja muihin virallisiin tapahtumiin myöskään muiden korien kanssa.

Myös sanktion saaneen henkilön muut omistuksessa olevat koirat menettävät tuoksi ajaksi osallistumisoikeutensa Kennelliiton hyväksymiin tapahtumiin huolimatta siitä, että ne osallistuisivat toisen ohjaajan kanssa.

Valaise ystäviäsikin koiratietoudella, tästä voit jakaa artikkelin eri kanaviin :) Kiitos!

Jätä kommentti